Úvodní stránka

Kardiologická ordinace

Ceník výkonů pro péči mimo úhradu zdravotní pojišťovnou

Komplexní vyšetření kardiologem včetně EKG800 Kč
Cílené vyšetření kardiologem včetně EKG400 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem200 Kč
EKG200 Kč
Echokardiografické vyšetření1100 Kč
EKG Holter (24-hodinové EKG monitorování)1000 Kč
Tlakový Holter (24-hodinové monitorování krevního tlaku)600 Kč
Minimální kontakt, telefonická konsultace (maximálně 3 min.)100 Kč
Zapůjčení kapesního snímače arytmií na týden200 Kč
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu200 Kč
Zhotovení výpisu z dokumentace400 Kč

Nadstandardní výkony nemáme stanoveny a neprovádíme je.

Poskytovatel zdravotní péče nevyžaduje písemný souhlas s žádným výkonem kromě případů, které výslovně stanovuje zákon.